Wat te doen bij schade?

Schade rijden is een erg vervelende ervaring. De onderstaande punten helpen u in het geval u wordt geconfronteerd met schade:

  • Getuigen: noteer meteen hun identiteit; kenteken van het voertuig
  • Neem verzekeringsgegevens van de tegenpartij over van de groene kaart. Bij auto’s uit bepaalde landen (Frankrijk, Italië) staan de gegevens op een document onder de voorruit.
  • Let op! In bepaalde landen is het heel moeilijk om alleen via het kenteken een verzekeraar te achterhalen.
  • Geef goed aan waar de schade zich bevindt. Dit voorkomt achteraf ontkenning van de tegenpartij: “O, maar die schade heb ik niet veroorzaakt…”
  • Maak foto’s van de schade. Zeker in het buitenland.

Aanvullingen op het schadeformulier:

  • Invullen vraag 12. Met kruisjes geeft u beiden aan wat de toedracht van het ongeval is. Vul onderaan ook in hoeveel kruisjes u gezet heeft! Soms wil een tegenpartij achteraf er stiekem een kruisje bijzetten.
  • Kruis bij vraag 12 het juiste vakje aan. Nooit een vakje aankruisen dat ongeveer de situatie weergeeft! Lukt het beschrijven niet met vraag 12, gebruik dan punt 14 (opmerkingen).
  • De situatieschets. Geef ook duidelijk aan waar op de weg de voertuigen zich bevonden kort voor de aanrijding.
  • Vermeldt de tegenpartij onder punt 14 iets waarmee u het niet eens bent? Dan duidelijk protest aantekenen. Anders wekt u de schijn dat u het met de opmerking(en) eens bent.
  • Ondertekenen. Zet alleen een handtekening als u het eens bent met de inhoud van het formulier. Bent u het niet eens, maak dan een duidelijk voorbehoud onder punt 14.

Bron: FOCWA