Demontage

Alle beschadigde onderdelen worden gedemonteerd, indien er onderliggende mechanieken moeten worden gerepareerd dan worden deze vrijgemaakt voor herstel. Zodra de ‘omgeving’ van de schade weer op orde is worden de originele onderdelen gemonteerd.

De afgevoerde onderdelen worden opgeslagen in een milieu beschermende omgeving en verantwoord afgevoerd voor recycling.

Roseboom onderneemt verantwoord.