Expertise

Nauwkeurig worden alle gegevens van uw voertuig in ons systeem ingevoerd.

Onze schade-specialist inventariseert de omvang van de schade en stuurt deze digitaal naar de betreffende verzekeringsmaatschappij, met gedetailleerde foto’s.

Schaderegistratie Audatex

Een exacte registratie wordt ingevoerd in het Audatex schadesysteem van de gezamenlijke verzekeraars. Hierin worden alle gegevens van uw voertuig vastgelegd, zo ook de onderdelen die beschadigd zijn en de uit te voeren werkzaamheden. Het Audatex schadesysteem verwerkt de gegevens en vervolgens wordt de omvang van de schade exact inzichtelijk gemaakt.